Zasady rekrutacji:

 • nabór odbywa się przez cały rok, w miarę wolnych miejsc,
 • kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie przez rodzica, opiekuna karty zgłoszenia dziecka i ankiety oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem w danym roku.

 

Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do przedszkola (dostępne na stronie):

 • umowa
 • kwestionariusz osobowy dziecka i upoważnienie
 • karta zgłoszenia dziecka
UWAGA: Od września 2018 nowy sposób naliczania opłat za Przedszkole - brak opłaty za dni, w których Dziecko jest nieobecne w Przedszkolu.
 
Opłaty
 • Usługi świadczone przez Przedszkole są płatne.
 • Rodzic nie płaci stawki dodatkowej (dziennej) jeżeli Dziecko jest nieobecne

 

 • Opłata stała za pobyt Dziecka w Przedszkolu to:
 • do pięciu godzin pobytu dziennie - 400 zł
 • powyżej pięciu godzin pobytu dziennie - 500 zł
 • Opłata dodatkowa (dzienna):
 • 10 zł za każdy dzień obecności w Przedszkolu
 • opłata nie jest naliczana jeżeli Dziecko jest nieobecne (informacja podana dzień wcześniej)

 

Całkowita opłata miesięczna = opłata stała + opłata dzienna x ilość obecności w Przedszkolu

Wyżywienie jest płatne dodatkowo

 

 • Dokonując wpłaty na konto bankowe należy podać w tytule: opłata z tytułu czesnego za (imię i nazwisko dziecka) w (miesiąc i rok).
 • Termin płatności za Przedszkole - do 5 dnia każdego miesiąca.
 • Przedszkole może organizować imprezy i wycieczki, za które będą pobierane dodatkowe opłaty.
 • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek). Stawka żywieniowa dzienna jest podawana na początku roku do informacji rodziców.
 • Opłata dzienna oraz opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu są naliczane w kolejnym miesiącu.
 

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia dziecka