Zajęcia w Przedszkolu Adventure w ramach czesnego:


Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi  w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrycie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze dążącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do nauki na pierwszym etapie edukacji.

W ramach zajęć rozszerzających podstawę programową naszym dzieciom zapewniamy zajęcia dodatkowe. Są one szansą na rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią oraz wzmacniać wiarę we własne możliwości. Zajęcia prowadzone w Niepublicznym Przedszkolu Adventure pomagają rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność tak bardzo dziś potrzebne.

Nasze Przedszkole oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych:

 • język angielski - codziennie, 

 • gimnastyka - codziennie,

 

 • warcaby - 1x w tygodniu, gdzie dzieci małymi krokami będą poznawać zasady tej gry - grupa młodsza

 • chess for kids / szachy - 1x w tygodniu, gdzie nauczymy się zarządzać szachowym wojskiem -  grupa starsza

 • clever kid / mądra główka - 1 x w tygodniu, ćwiczenia matematyczne - grupa starsza

 • logopedia - 1x w tygodniu (zajęcia grupowe) - obie grupy

 • board games' masters / planszówkowo - 1 x w tygodniu (dla dzieci od 5 roku życia) - obie grupy

 • origami - 1x w tygodniu, pobawimy się kolorami i z magicznych kółek i kwadratów wyczarujemy piękne obrazki - obie grupy

 • zajęcia przyrodniczne - 1x w tygodniu - obie grupy
 • religia - 1x w tygodniu - grupa starsza
 • zumba kids - 2 x w miesiącu - obie grupy

 • rytmika - 1x w tygodniu - obie grupy

 • sensoplastyka - 2x w miesiącu, ćwiczenia zmysłów,

 • dogoterapia - 1x w miesiącu, zaprosimy do przedszkola pieska i dowiemy się o nim wielu ciekawych rzeczy, nauczymy się zasad jakie obowiązują nas gdy chcemy się z nim pobawić oraz poznamy „tajemnice psiego świata” - obie grupy

 • DIY - do it yourself - 1x w tygodniu uczymy się szyć, a także przybijać gwoździe i odkręcać śrubki - obie grupy
 • programowanie - 1x w tygodniu, razem z naszym robotem, poznajemy tajniki kodowania - obie grupy
 • BASEN - zajęcia dodatkowo płatne, odbywające się na basenie w szkole SP 37 - 2x w miesiącu - obie grupy
 

W ramach czesnego oferujemy:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00
 • zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku naszych maluszków i starszaków,
 • codzienną zabawę z językiem angielskim,
 • szeroką ofert zajęć dodatkowych w ramach czesnego, w których uczestniczą wszystkie chętne dzieci,
 • kąciki tematyczne rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci (np. reading garden– kącik czytelniczy, artistic easel – kącik artstyczny, kitchen base – kącik kuchenny),
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu oraz poza nim (przedstawienia, nocowanie w przedszkolu),
 • udział w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz przeglądach,
 • aktywny udział rodziców w życiu przedszkola.

 • cztery posiłki dziennie (dodatkowo płatne)

Dodatkowo proponujemy:

 • warsztaty dla rodziców i dzieci (spotkania z psychologiem, logopedą)
 • wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne,

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Ramowy plan dnia naszego Przedszkola:

GRUPA MALUSZKÓW

6:30 - 8:00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy indywidualne z rodzicami, czynności opiekuńcze, zabawy w kącikach zainteresowań.

8:00 - 8:10 - gimnastyka poranna, zabawy ruchowe.

8:10 - 9:00 - czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem, śniadanie, mycie zębów, nauka zasad zachowania przy stole, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9:00 - 9:15 - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

9:15 - 10:00 - zajęcia obowiązkowe (zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

10:00 - 10:15 - czynności higieniczne przed drugim śniadaniem, drugie śniadanie, mycie zębów, nauka zasad zachowania przy stole, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

10:15 - 11:30 - przygotowanie do wyjścia, zabawy na dworze / spacer.

11:30 - 12:00 - zajęcia dodatkowe w języku polskim i angielskim wg. miesięcznego planu zajęć dodatkowych (dostępny tylko w strefie rodzica).

12:00 - 13:00 - czynności higieniczne przed obiadem, obiad, mycie zębów, nauka zasad zachowania przy stole, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

13:00 - 13:15 - przygotowanie do leżakowania.

13:15 - 14:30 - leżakowanie (dla śpiących dzieci) / odpoczynek / zabawy relaksacyjne, czytanie bajek.

14:30 - 15:00 - czynności higieniczne przed podwieczorkiem, podwieczorek, mycie zębów, nauka zasad zachowania przy stole, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

15:00 - 15:30 - zajęcia dodatkowe w języku polskim i angielskim wg. miesięcznego planu zajęć dodatkowych (dostępny tylko w strefie rodzica).

15:30 - 16:45 - zabawy dowolne w sali lub na zewnątrz.

16:45 - 17:00 - rozchodzenie się dzieci do domów, rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

GRUPA STARSZAKÓW

 

6:30 - 8:00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy indywidualne z rodzicami, czynności opiekuńcze, zabawy w kącikach zainteresowań.

8:00 - 8:10 - gimnastyka poranna, zabawy ruchowe.

8:10 - 8:30 - czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem, śniadanie, mycie zębów, nauka zasad zachowania przy stole, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30 - 8:45 - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8:45 - 9:15 - zajęcia obowiązkowe (zajęcia dydaktyczne w języku angielskim, realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego).

9:15 - 9:30 - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

9:30 - 10:00 - zajęcia obowiązkowe (zajęcia dydaktyczne w języku polskim, realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego).

10:00 - 10:15 - czynności higieniczne przed drugim śniadaniem, drugie śniadanie, mycie zębów, nauka zasad zachowania przy stole, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

10:15 - 11:30 - przygotowanie do wyjścia, zabawy na ogrodzie przedszkolnym / spacer.

11:30 - 12:30 - zajęcia dodatkowe w języku polskim i angielskim wg. miesięcznego planu zajęć dodatkowych (dostępny tylko w strefie rodzica).

12:30 - 13:15 - czynności higieniczne przed obiadem, obiad, mycie zębów, nauka zasad zachowania przy stole, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

13:15 – 13:30 – relaks / czytanie bajek

13:30 – 14:30 – zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

13:15 - 14:30 - leżakowanie (dla śpiących dzieci) / odpoczynek / zabawy relaksacyjne, czytanie bajek.

14:30 - 14:45 - czynności higieniczne przed podwieczorkiem, podwieczorek, mycie zębów, nauka zasad zachowania przy stole, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:45 - 15:45 - zajęcia dodatkowe w języku polskim i angielskim wg. miesięcznego planu zajęć dodatkowych (dostępny tylko w strefie rodzica).

15:45 - 16:45 - zabawy dowolne w sali lub na zewnątrz.

16:45 - 17:00 - rozchodzenie się dzieci do domów, rozmowy indywidualne z rodzicami.